Kdo tvoří Kapelu pro Ježíše?

Kapelu pro Ježíše šéfují PhDr. Mgr. Petr Šindar OFS a Jan Herka. Petr Šindar je organizačním šéfem a Jan Herka kapelníkem. Jsou tlukoucím srdcem celého tělesa.
Většinu sestavy tvoří mladí lidé z Dolních Bojanovic, kde zpěv koluje v žilách každému již od kolébky. Členové pochází z celé republiky jako jsou např. Morkůvky, Praha, Hodonín, Pozořice, Holešov. Jsou to členové nejrůznějších schol, absolventi konzervatoří, učitelé hudby a hlavně veselí lidé.
 

Za jakým účelem kapela vznikla?

Každý jsme dostali nějaké hřivny a není nic krásnějšího než vzdávat Pánu chválu. Člověku byl dán úžasný dar vynalézavosti a vynalezl hudební nástroje lahodící uším. Byl mu dán i hlas, kterým má oslavovat Pána. Tato kapela má nádherné povolání - Dvakrát se modlí, kdo ze srdce zpívá, pravil sv. Augustin.
"Opakuji potřetí, je to modlitba!" říká potřikráte "velký šéf" - Maestro - Petr Šindar. Zdůrazňuje, že to není pouze zpěv, je to modlitba vycházející ze srdce! Tím mohou naplňovat poslání evangelizační kapely, za jejímž účelem vznikla, a přitahuje srdce a uši lidí. V Žalmu 138 žalmista zpívá "Budu ti hrát před anděly..." a tak i Kapela pro Ježíše.
 

Proč právě jméno "Kapela pro Ježíše"?

Samozřejmě jako každé hudební seskupení, chtěli je všichni nějak pojmenovat. Ale kapela si zvolila cestu nemíti jméno. Vždyť tu nejsme pro jméno a pro to, aby se o nás mluvilo, jsme tu pro Ježíše! A z toho vzešlo jméno, které vystihuje celé hluboké poselství Kapely pro Ježíše.
 
 
 
Kapela pro Ježíše s p. Jaroslavem Buchalem ("starostou", na foto "v civilu") v Samopších 2011