Seminář s Mary Shaw

Bratři a sestry,
 
srdečně vás zveme na připravovaný seminář s Mary Shaw z Floridy , který bude probíhat ve dnech 28. 4. - 30. 4. 2020 na Svatém Hostýně.
Téma: Modlitba a víra v rodině 
 
Bližší informace o průběhu semináře budou postupně zveřejněny v měsíci lednu 2020.
 
Všichni jste srdečně zváni!
 
Dr. MARY SHAW, PhD
 
Původním povoláním zdravotní sestra a po doktorantském  studiu školitelka zdravotnického personálu. Ze zdravotních důvodů poranění páteře odešla do předčasného důchodu. V roce 1996 byla Bohem povolána ke službě modlitby za vnitřní uzdravení, aby modlitbou a vyučováním přinášela  lidem útěchu a uzdravení,  a svobodu těm, kdo jsou jakýmkoliv způsobem spoutáni. K této službě byla připravována vzděláním, odbornou praxí a Bohem obdařena mnohými charismaty.
Od roku 1998 slouží jako misionářka a učitelka. Je  zvána na různé konference, duchovní cvičení a semináře jak ve Spojených státech, tak i v zahraničí.   Kromě odborného vzdělání vystudovala obor duchovní doprovázení na františkánské univerzitě na Floridě, kde také  v městě Gainesville bydlí.  
Již více jak 20 let přijíždí do České a Slovenské republiky pod záštitou Renewal Ministries (Služba obnovy). Od roku 2014 je do těchto zemí zvána, aby sama vyučovala a sloužila především v oblasti přímluvné modlitby za vnitřní uzdravení a osvobození pro seminaristy, kněze, řeholníky a vedoucí laiky.  
Ke svému poslání má požehnání a doporučení od svého biskupa, jemuž je zodpovědná a též svému duchovnímu pastýři.