r. 2013 Třídenní adorace

Ve Vranově nad Dyjí v srpnu 9. - 11. roku 2013 za podpory FATYMu Vranov nad Dyjí pořádala Česká republika pro Ježíše třídenní adoraci za obrácení České republiky.
 
 
Úvodem k adoraci byla pěší pouť ze Znojma od kostela sv. Mikuláše ve Znojmě národním parkem až do Vranova nad Dyjí.
 
Slavnostně byl program zahájen mší svatou v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vranově.
 
Adorace probíhala ve dne i v noci.
 
Vstup byl volný a všechny nás potěšila účast každého člověka.
 
Před Nejsvětější svátostí každý z účastníků načerpal sílu, aby mohl dále šířit evangelium. Vřele doporučujeme všem se touto akcí inspirovat.